07.08.2013

# 42 POLSKA

Pocztówka od Kesji z jej ulubionej Francji RR 72 single view.

W początkach XVII w. znajdował się tu zameczek myśliwski Ludwika XIII, wystawiony w 1624 r. i skromnie rozbudowywany do 1640 r. W 1661 r. Ludwik XIV postanowił wznieść tu okazałą rezydencję królewską, skutkiem czego od 1678 r. Wersal faktycznie pełnił funkcję stolicy kraju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz