08.10.2013

# 87 BIAŁORUŚ

Pocztówka od Yany z Mińska.

W roku szkolnym 1907/1908 pierwsza szkoła średnia w Mińsku – męska szkoła realna – zaczęła legalnie nauczać języka polskiego. Na zajęcia z niego zapisało się 54 uczniów, w kolejnym roku liczba ta spadła do 25 i utrzymywała się w okolicach tej wartości przez kolejne lata

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz