15.12.2013

# 125 BIAŁORUŚ

Pocztówka od Weroniki z Białorusi.

Grodno  – miasto obwodowe na Białorusi, nad Niemnem, w pobliżu granicy z Polską, siedziba administracyjna obwodu grodzieńskiego; 328 000 mieszkańców (2010); ośrodek przemysłowy; port lotniczy, węzeł kolejowy i drogowy, przystań rzeczna; uniwersytet (od 1978); siedziba Związku Polaków na Białorusi i polskiego konsulatu generalnego.


Dystans: 404 km
Czas podróży: 18 Dni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz